Områdeløft Saupstad-Kolstad

Komplekst prosjekt

KUNDE
TRONDHEIM KOMMUNE

TJENESTER
NETTSIDE
FOTO
VIDEO
PRINT
BRANDING

ÅR
2017 –

Områdeløftet Saupstad-Kolstad

Områdeløft Saupstad-Kolstad er et komplekst prosjekt med mange aktører som har pågått i hele åtte år. Prosjektet går ut på å utvikle både det fysiske området, lokalsamfunnet og tjenestene denne bydelen har å tilby.

Målet for utviklingsprogrammet var å skape en attraktiv og mangfoldig bydel i 2020, hvor både staten, fylket, kommunen og private aktører har bidratt til å nå dette målet.

Dette har vært en spennende reise for oss å være med på, og vi har fått æren av å vise frem hvordan bydelen har utviklet seg fra 2013 til 2020. Det har vært viktig å synliggjøre metodikken i arbeidet på en visuell, kort og informativ måte for å vekke interesse. Våre videoproduksjoner har vist seg å være et uvurderlig medium med mer folkelig appell enn for eksempel rapporter.

Målet med dette har vært dokumentasjon av, og historiefortelling om, hele prosjektet. En bieffekt av dette er at andre aktører kan finne inspirasjon eller nytte i innholdet vi har produsert.

Nettside med tidslinje og kartintegrasjon

Vi har også laget en nettside som har som hensikt å synliggjøre det brede tilbudet og områdesatsingen. Her har vi laget en kartintegrasjon og tidslinje med muligheten til å sortere de ulike tiltakene på målgrupper som barn, senior, idrett, kultur osv.

Nettsiden fungerer som en portal som viser bredden og mangfoldet i alle tiltak som er utført i prosjektperioden, og kan brukes som et oppslagsverk både av beboere og andre som er interessert i områdeløft. Det er en stor mengde foto og video tilgjengelig på alle disse sidene.

Starter du et nytt prosjekt?

Visuell kommunikasjon

Vi bygger grunnlaget for merkevaren din: autentisk for den du er, relevant for kundene dine og annerledes enn konkurrentene dine.

Tjenester

Branding

Pil til høyre

Digital design

Pil til høyre

Print

Pil til høyre

Web

Vi muliggjør den daglige interaksjonen publikum har med merkevaren din. Å se på opplevelsen din på en merkevareledet måte sikrer sammenhengende oppførsel på tvers av alle kontaktpunkter.

Tjenester

Nettside

Pil til høyre

Nettbutikk

Pil til høyre

Programmering

Pil til høyre

Innholdsproduksjon

En engasjerende video, levende bilder eller en fengslende tekst selger virksomheten på en spennende og profesjonell måte. Ikke minst fungerer dette som byggeklosser i ditt digitale utstillingsvindu.

Tjenester

Foto

Pil til høyre

Video

Pil til høyre

Tekstforfatting

Pil til høyre

Digital markedsføring

Ønsker du økt synlighet i viktige kanaler? Vil du møte kundens behov tidlig i kundereisen?

Tjenester

Google Ads

Pil til høyre

SEO

Pil til høyre

Annonsering på SOME

Pil til høyre
Blablabla