Grip Gym

CASE STUDY

KUNDE
GRIP GYM AS

TJENESTER
ANNONSERING
FOTO
NETTSIDE
VIDEO

ÅR
2020 –

En idé blant ivrige kamsportentusiaster. Et kampsportgym og treningsstudio. Dette er Grip Gym.

Åpningen av treningssenteret sammenfalt tett med starten på pandemien, noe som var en utfordring i forhold til å skaffe innmeldinger og kunder. Sammen med kunden hadde vi en kreativ prosess rundt navnevalg og visuell identitet, i tillegg til at vi skulle bygge en nettside som skulle bli selve utstillingsvinduet til kunden.

Her var det viktig å få frem visjonen deres:

Hos Grip Gym kan du trene kampsport på alle nivåer, i et godt og trygt miljø.

Et sterkt fokus vi har hatt i denne prosessen, var å legge tyngden på filmproduksjon. I første fase ble det produsert filmer for hver kampsportgren for å vise frem totaltilbudet. Deretter har vi produsert filminnhold med både referanser og faglig innhold, med den hensikt å spre dette på flere ulike plattformer og styrke merkevaren.

Ved hjelp av solide filmproduksjoner, en nettside med personlighet og målrettet annonsering skaffer vi kunden de riktige medlemmene.

Starter du et nytt prosjekt?

Ta kontakt