Google Ads

Vi hjelper deg og bedriften din å bli synlig i søkeresultatet på Google.

Google Ads er et effektivt verktøy når det kommer til markedsføring. Med denne typen annonsering når vi ut til riktig målgruppe på riktig tidspunkt, og vi skreddersyr annonsene etter behov. Google-annonser gir muligheten til å havne helt i toppsjiktet av søkeresultatene i søkemotoren, hvilket vil bringe økt trafikk inn på nettsiden.

Vi tilbyr tekstannonser, bildeannonser, videoannonser og produktannonser til nettbutikken din. I tillegg jobber vi kontinuerlig med optimalisering av annonsene, sporer ulike hendelser på nettsiden og rapporterer resultater til kunden jevnlig.

Gjennom høy kompetanse, jevn monitorering og god dialog med kunden, skaper vi resultater som gir merverdi for alle parter.